Mgr. inż. Katarzyna Karkułowska


Tel. 880-737-862
E-mail. Karkulowska1@onet.eu

Wycena nieruchomości:


 • operaty szacunkowe
 • wycena nieruchomości
 • doradztwo

Nasze Propozycje


Dla wspónot zawierających umowę do końca roku 2012 gwarantujemy jednorazowy montaż oświetlenia energooszczędnego na klatkach schodowych - GRATIS !!!

Nasze oferowane ceny


 • Zarządzanie: od 0,48zł/m2 do 0,50 zł/m2
 • Przegląd roczny: 200zł
 • Przegląd pięcioletni: 500zł
 • Przegląd elektryczny: 50 zł/lokal
 • Oplaty ryczałtowe: 0zł
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji lub remontów na wspólnocie: 0zł

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami


Zarządzanie już od 0,48 zł/m2

Oferujemy profesjonalną obsługę wspólnot mieszkaniowych.
W zakresie usług wykonujemy:
 • pogotowie techniczne
 • bieżące egzekwowanie zobowiązań
 • pozyskiwanie kredytów inwestycyjnych
 • prowadzenie remontów i modernizacji od "A do Z"
 • usługi porządkowe
 • inne usługi - zgodnie z życzeniem wspólnoty

Doradztwo


Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie :


 • obsługi wspólnot mieszkaniowych
 • nieruchomości
 • techniczno - budowlanych
 • wykonawstwa robót budowlanych


Gwarantujemy skuteczną pomoc w poszukiwaniu wykonawców robót budowlanych, projektantów, rzeczoznawców oraz wszelkich ekspertów w dziedzinie budownictwa i nieruchomości.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

  • wypełnienia druków, wniosków
  • pisania podań, skarg, zażaleń
  • kosztorysowania robót budowlanych.